EVALUATION

พิเศษ ... สำหรับท่านลูกค้าเก่าที่ใช้บริการงานจัดเลี้ยง และงานอาหารกล่องเดลิเวอร์รี่ ที่ทำแบบประเมินผล
รับทันทีส่วนลดในการใช้บริการงานจัดเลี้ยง 10% และงานอาหารกล่อง เดลิเวอร์รี่ 5%

โปรดกรอกแบบประเมินการทำงานของทางบริษัท ฯ เพื่อที่ทางเราจะได้พัฒนาการทำงานต่อไปโดยเราจะแบ่งคำถามออกเป็น 4 ข้อ

ข้อ 1. ท่านจะประเมินบริการใดของทางบริษัท ฯ

Catering Service

 • Buffet (บุฟเฟ่ต์)
 • Cocktail (ค็อกเทล)
 • Coffee Break (คอฟฟี่เบรก)
 • Chinese Table (โต๊ะจีน)
 • Thai Table VIP Set (โต๊ะไทย)
 • Food Stall (ออกร้าน)
 • Thai Demonstrate (ออกร้านสาธิตไทย)
 • Seminar Package (แพ็คเกจงานอบรมสัมมนา)
 • Ceremony Package (แพ็คเกจงานทำบุญเลี้ยงพระ)
 • Wedding Package (แพ็คเกจงานแต่ง-งานหมั้น)
 • New Year Package (แพ็คเกจงานเลี้ยงปีใหม่)

Delivery

 • Meal Box (อาหารกล่อง)
 • Snack Box (สแน็คบ๊อกซ์ - อาหารว่างกล่อง)
 • Pinto Delivery (รับอาหารปิ่นโตรายเดือน)

ข้อ 2. ท่านจัดงานไปเมื่อ

ข้อ 3. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ 1 (พึงพอใจน้อย) - 10 (พึงพอใจมาก)

 • 3.1) คุณภาพอาหาร
 • 3.2) ความเพียงพอของบริมาณอาหารกับจำนวนแขก
 • 3.3) การบริการของพนักงานจัดเลี้ยง
 • 3.4) ความสะอาดของภาชนะ และอุปกรณ์สำหรับการรับประทานอาหาร
 • 3.5) ภาพรวมของการจัดงาน
 • 3.6) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อ 3. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ 1 (พึงพอใจน้อย) - 10 (พึงพอใจมาก)

 • 3.1) ความตรงต่อเวลาในการส่งอาหาร
 • 3.2) รสชาติของอาหารกล่อง (Meal Box) หรือ อาหารว่าง (Snack Box)
 • 3.3) ปริมาณความคุ้มค่าของอาหาร (Meal Box) หรือ อาหารว่าง (Snack Box)
 • 3.4) ความสวยงามของอาหารและบรรจุภัณฑ์
 • 3.5) ประเมินผลโดยรวมถึงความคุ้มค่าในการสั่ง
 • 3.6) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อ 4. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อรับส่วนลดในการใช้บริการของทางบริษัท ฯ ในครั้งต่อไป โดยเราจะส่งเป็นอีเมลล์ตอบกลับไปให้ท่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอส่วนลด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาสละเวลาประเมินการทำงานของทางบริษัท ฯ ในครั้งนี้
พวกเราเหล่าทเวลซีส แคทเทอริ่ง ขอน้อมรับทุกคำติชม เราพร้อมจะพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของทุกท่าน ให้สมกับความไว้วางใจที่ท่านมอบให้กับเราในครั้งนี้ และโอกาสต่อไป