บุพเฟ่ต์ชุดทอง 350.- (รวมค่าบริการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว)